Το Taekwondo είναι μια πολεμική τέχνη και ταυτόχρονα ένα σύγχρονο άθλημα που προέρχεται από την Κορέα. Από το 2000 συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων. Η ετυμολογία της λέξης Taekwondo σε ελεύθερη μετάφραση είναι: “η τέχνη του ποδιού και του χεριού”, όπου Tae σημαίνει πόδι ή λάκτισμα, Kwon σημαίνει χέρι ή γροθιά και Do σημαίνει τέχνη ή φιλοσοφία. Ιδρυτής του Taekwondo είναι ο στρατηγός Choi Hong Hi, ο οποίος θέλοντας να δώσει ένα φιλοσοφικό υπόβαθρο, όρισε τις 5 βασικές αρχές του: Ευγένεια, Ακεραιότητα, Επιμονή, Αυτοέλεγχος και Ακατάβλητο Πνέυμα. Το Taekwondo είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στις μικρές ηλικίες καθώς δεν προπονεί και βελτιώνει μόνο τη γενική φυσική κατάσταση, όπως το μυοσκελετικό και καρδιοαναπνευστικό του σύστημα, αλλά και την ψυχική και πνευματική υγεία των παιδιών. Συγκεκριμένα:

1. Βοηθάει το πνεύμα, εμπνέει σεβασμό, ευγένεια, μετριοφροσύνη και αυτοκυριαρχία, προάγει τον συγχρονισμό, την συγκέντρωση και την αντίδραση, όπως επίσης την υπομονή και την επιμονή, στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την ψυχική υγεία και την υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου.

2. Βοηθάει στην καταπολέμηση του καθημερινού άγχους και στρες, καθώς και στη μείωση της κατάθλιψης (μέσω της αύξησης ενδορφινών στον εγκέφαλο).

3. Το παιδί μαθαίνει πως να χειρίζεται και να εξωτερικεύει το άγχος, το θυμό του και άλλα αρνητικά συναισθήματα, διοχετεύοντας έτσι την ενέργεια του με έναν υγιή τρόπο, η οποία θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες να οδηγήσει σε λάθος δρόμο με αρνητικές συνέπειες (π.χ. παραβατική συμπεριφορά, επιθετικότητα, βία).

4. Βελτιώνει τις συναισθηματικές ικανότητες, την πειθαρχία, την υπακοή, το θάρρος, την εμπιστοσύνη, το σεβασμό και αυξάνει την αυτοπεποίθηση του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να συγκρατεί την ψυχραιμία του και τον αυτοέλεγχο, καθώς επίσης να τηρεί και να συμβαδίζει με τους κανόνες της ομάδας και του συνόλου.

5. Αυξάνει τα επίπεδα συγκέντρωσης, την αντίληψη και κρίση του παιδιού, καθώς και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και την επικοινωνία (λεκτική ή μη λεκτική). Μέσω του Taekwondo το παιδί λαμβάνει ερεθίσματα, τα οποία καλείται να αποκωδικοποιήσει με τον δικό του μοναδικό τρόπο και να λάβει δράση σύμφωνα με την δική του κρίση.

Τα παραπάνω είναι βασικά στοιχεία για την ορθή συμπεριφορά, τη σωστή κοινωνικοποίηση του παιδιού και την ομαλή ένταξη του σε άλλα κοινωνικά σύνολα όπως είναι το σχολείο, η οικογένεια, η παρέα του, μια αθλητική ομάδα κτλ. Το Taekwondo είναι μια ψυχαγωγική, ευχάριστη και παραγωγική δραστηριότητα για τα παιδιά, τα οποία χαρακτηρίζονται από την έμφυτη ανάγκη για κίνηση και δημιουργική έκφραση. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον εαυτό τους, γνωρίζουν τις αδυναμίες τους, τα όρια τους, αλλά και τις δυνατότητες και ικανότητες τους, αναπτύσσοντας έτσι αυτογνωσία.